Sharaf-hanke

Sharaf-hanke

Sharaf on helmikuussa 2020 käynnistynyt STEA-rahoitteinen hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat yhteisöllisistä kulttuureista Suomeen muuttaneet henkilöt, erityisesti nuoret, sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Hankkeen nimi “Sharaf” tarkoittaa arabian ja somalin kielillä “kunnia.” Hankkeessa käsitellään erilaisiin kulttuureihin liittyviä kunniakäsityksiä ja ennaltaehkäistään niihin liittyviä haitallisia perinteitä. Hanke järjestää maahan muuttaneille pienryhmätoimintaa ja yksilöohjausta. Ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on tukea nuoria ja perheitä monikulttuurisen elämän haasteissa. Hanke tarjoaa myös tukea ja koulutusta nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisy

Kunniaan liittyvä väkivalta ei liity tiettyyn maahan, etniseen yhteisöön tai uskontoon. Se ei kosketa ainoastaan maahanmuuttajia tai tyttöjä ja naisia. Kunniaväkivaltaa esiintyy yhteisöissä ympäri maailmaa. Eri yhteisöissä kunnia määritellään eri tavoin. Seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvät arvot ja käytännöt ovat eri kulttuureissa erilaisia. Kunnia-ajattelun mallit on opittu yhteisöissä. Ne eivät ole henkilökohtaisia valintoja, vaan osa ihmisen identiteettiä. Kulttuurit ovat kuitenkin ihmisen luomia ja ne mahdollistavat uudistamisen. Tärkeä osa kunniaväkivallan ennaltaehkäisyssä on oman ja vieraan kulttuurin arvojen tiedostaminen ja yhteisen arvopohjan löytyminen. Avun tarvitsijoiden tilannetta ei helpota yhteisöjen sulkeutuminen ulkopuolisen kritiikin vuoksi – vastakkainasettelu ei toimi. Kunniaväkivaltaa ei voi kuitenkaan koskaan hyväksyä osana monikulttuurisuutta. Eri kulttuureista tulevat tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan koskemattomuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon, sekä velvollisuuksistaan ja lainsäädännöstä. Ulkopuolelta tuleva apu voidaan kuitenkin kokea uhkana – ilman kulttuurintuntemusta viranomainen voi tehdä virheitä yrittäessään auttaa. Suomen järjestelmä tukee yksilöllisyyttä, ei yhteisöllisyyttä, ja kulttuurien erilaisuus voi aiheuttaa konflikteja. Pyrkimys ymmärtää toisen kulttuurin näkökulmaa on välttämätöntä kompromissin saavuttamiseksi.

Nuoret ja kunnia

Erilaiset kunniakäsitykset vaikuttavat erityisesti nuorten elämään. Monet maahan muuttaneet nuoret elävät kahden kulttuurin välissä. Arki on usein täynnä ristiriitoja ja vaikeita valintoja. Toisella puolella on suomalainen kulttuuri, halu itsenäistyä ja tehdä omia valintoja ja elää kuten suomalaiset kaverit. Toisella puolella on kuitenkin oma perhe ja kotimaan kulttuuri, joka saattaa kohdistaa nuoreen vahvaa painostusta. Suomessa hoetaan “maassa maan tavalla” ja samaan aikaan perhe vaatii noudattamaan vanhoja, haitallisiakin perinteitä. Nuoren elämä on tasapainoilua perinteisten odotusten ja suomalaisen kulttuurin vaatimusten välillä. Selvitäkseen ristiriidoista nuori tarvitsee ymmärrystä ja tukea. Sharaf-hankkeessa järjestetään eri kulttuuritaustoista tulleille nuorille aikuisille toimintaa, joka tukee erilaisten kulttuurien ja tapojen ymmärtämistä. Nuori saa vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta ja pääsee keskustelemaan itseään askarruttavista asioista. Ryhmissä nuoret saavat tietoa mm. suomalaisesta kulttuurista, seurustelun pelisäännöistä, oikeuksista ja velvollisuuksista ja seksuaaliterveydestä. Nuorille on tarjolla myös yksilöohjausta ja tukea konfliktitilanteissa ja niiden ennaltaehkäisemisessä.

Ota yhteyttä!

Hankekoordinaattori Taina löytyy Saagasta aukioloaikoina. Tule juttelemaan!
Päivystyspuhelin kunniaväkivalta-asioissa: 040 1976283 Soita tai lähetä viesti (myös WhatsApp)

Koulutus- ja yhteistyökyselyt: sharafhanke@gmail.com